mobirise.com Mobirise v2.8.6
Mobirise html5 site builder

WAT IS EEN FITTEST?

Een stofkapje, half- of een volgelaatsmasker kan de gebruiker van het adembeschermingsmiddel niet voldoende beschermen als er lekkages aanwezig zijn in de pasvorm. Hierdoor wordt de gebruiker blootgesteld aan een verhoogd risico van onomkeerbare gezondheidseffecten. Doordat mensen in allerlei vormen en maten komen is het onwaarschijnlijk dat een bepaald type of grootte van een masker bij iedereen perfect past. Om ervoor te zorgen dat het masker van uw personeel wel nauwsluitend is en de juiste bescherming biedt, kan er een fittest gedaan worden. Een fittest is een pas-test waarbij gecontroleerd wordt of het masker goed afdicht op het gezicht van de gebruiker, en wordt uitgedrukt in een specifieke waarde; de fitfactor.
Uit een recent rapport van TNO werd het belang van goede informatievoorziening omtrent adembescherming nogmaals nadrukkelijk onderstreept: ruim 50% van de personen die een filtermasker gebruikt zet het masker verkeerd op; 36% trekt de draagriemen te strak aan; 21% draagt een masker met een niet juiste pasvorm; 30% van de brildragers draagt een niet goed passend masker en 78% van de maskerdragers realiseert zich niet welk effect scheren heeft op de protectiefactor. Een fittest is een test protocol uitgevoerd door een bekwaam deskundige om te controleren of het adembeschermingsmiddel zowel comfortabel als goed past (fit) bij de gebruiker. Voor goede beschermingsprestaties van adembeschermingsmiddelen is een namelijk masker afhankelijk van een goede afdichtingsrand met het gelaat van de drager. Er zijn twee methoden voor het uitvoeren van fittesten, hetzij kwalitatief waarbij er op gevoel een smaak of geur gedetecteerd moet; en kwantitatief waarbij middels instrumentatie meting worden verricht om de pasvorm te controleren. Zie ‘Methodes’ voor meer specifieke informatie omgaande deze twee fittesten. De beste tijd om een fittest te laten uitvoeren is in het eerste selectie stadium, wanneer individuele gebruikers adembeschermingsmiddelen krijgen toegewezen of kunnen uitkiezen. Hierdoor wordt er preventief gezorgd dat het merk, type, en grootte van het masker naadloos aansluiten. Omdat elk merk, model, en de grootte van een masker invloed heeft op de pasvorm, moet de gebruiker bij elk nieuw model, type, of grootte een fittest ondergaan. Dit is tevens het geval mocht het gewicht van de gebruiker schommelen, of als er tandheelkundige veranderingen hebben opgetreden. Een fittest zal dan opnieuw benodigd zijn om te controleren of het masker effectief blijft. In andere gevallen, moet een fittest minstens eenmaal per jaar worden afgenomen.

HET EFFECT VAN SCHEREN OP DE PROTECTIE FACTOR

Vele maskers rekenen op een goede afdichting tegen het gezicht zodat bij inademing de lucht door het filtermateriaal wordt getrokken en tegelijkertijd wordt gereinigd. Zijn er lacunes rondom het masker aanwezig dan bestaat er een zeer reële kans dat verontreinigde lucht door deze gaten het masker penetreren en het terecht komt in de longen. Gezichtsbeharing – stoppels en baarden – maken het daarbij onmogelijk om een goede afdichting van een masker op het gezicht te realiseren. Het is daarom van belang dat de drager van een adembeschermingsmiddel gladgeschoren is wil het masker een positief effect hebben gezien het lekkages zal helpen te voorkomen.

TEST-METHODES

Er zijn twee methoden voor het testen van de ‘fit’ van maskers. Een daarvan is de kwalitatieve methode, waarbij eenvoudige subjectieve tests worden gebruikt om te controleren op lekkages; de andere methode is ‘kwantitatief’. Hierbij worden daadwerkelijke metingen verricht middels speciale instrumentatie wat een objectiever resultaat genereert.

KWALITATIEF

Deze eenvoudigere werkwijzen vertrouwt op het vermogen van de drager om smaak en geur te detecteren om zo te uitsluitsel te bieden of er lekkages aanwezig zijn. Zulke testen zijn uiterst subjectief en afhankelijk van waarheidsgetrouwe rapportages. Bij deze kwalitatieve testen zal de gebruiker eerst een ongefilterde bemonstering krijgen van de vernevelde stof (vaak een zoete of bittere stof), dit dient als verificatie dat de stof waargenomen kan worden door de gebruiker. Nadien zal de drager het adembeschermingsmiddel opzetten en een grote kap over het hoofd krijgen. De operator dient vervolgens dezelfde vernevelde stof toe in de kap. Vervolgens observeert de operator de gebruiker en noteert daarbij onvrijwillige hoesten. Op basis van de gebruiker en de operator volgt er een pass/fail beoordeling. Mocht de gebruiker nu geen smaak of geur waarnemen dan zal er een positief verslag opgesteld worden wat de gebruiker in staat stelt het adembeschermingsmiddel in gebruik te nemen.

KWANTITATIEF

Met behulp van speciale instrumentatie kan er worden berekend wat de concentraties van het controlestof binnen en buiten het masker zijn. Tevens kan er worden bepaald in hoeverre er een luchtstroom aanwezig is wat mogelijke lekkages aanduidt. Gemeend wordt dat deze kwantitatieve methoden nauwkeuriger en betrouwbaarder zijn dan kwalitatieve methoden.

Gedurende een kwantitatieve fittest worden er diverse voorgeschreven oefeningen uitgevoerd wat een dagelijkse werkdag met masker moet simuleren. Denk hierbij aan hardop praten, bewegingsoefeningen, en diep inhaleren. De kwantitatieve fittest becijferd de verschillende oefeningen met een zogenoemde ‘fitfactor’. Deze numerieke waarde weerspiegelt de mate van afdichting – een hoge fitfactor wordt geïnterpreteerd als een goed nauwsluitend masker.

Aan de hand van een minimaal vereiste fitfactor waarde kan er worden vastgesteld of een masker een juiste ‘fit’ heeft. Wordt er een lagere waarde dan de minimaal vereiste fitfactor geconstateerd, dan heeft de test een negatieve uitslag en heeft het masker (dat type en maat) gefaald. Wordt er echter een gelijkwaardige of hogere waarde bereikt, dan slaagt de test en bied het masker de juiste bescherming.

BENIEUWD NAAR UW FITFACTOR?